Partitura - Ernesto Nazareth - Apanhei-te cavaquinho

cavaco,cavaquinho,partitura,cifra,cifras,banjo,pagode,
cavaco,cavaquinho,partitura,cifra,cifras,banjo,pagode,